Effekten af meditation

Effekten af meditation

Effekten af meditation rækker langt ud over indre ro og balance. Der er gennem de senere år, forsket en del i effekten af en regelmæssig meditationspraksis. Og meget forskning har efterhånden fastslået en række mærkbare fordele. Både for den mentale og fysiske sundhed, som oplyst på siden her: 

KM_Megagrafik_UMBER_RGB

Fra negativitet til positivitet

Den primitive arv; fra negativitet til positivitet

I menneskets vågne tilstand er sindet som oftest i gang med en endeløs intern tankedialog, hvor både holdninger og følelser omkring disse tanker, fremkalder næste tanke. Eksempelvis ser vi en film eller hører en sang, som henleder tankerne på en særlig oplevelse vi har haft, måske med en tidligere ven eller veninde. Og pludselig tænker vi over hvordan dette venskab endte, og hvis vi stadig er følelsesmæssigt berørte over slutningen, kan følelserne atter bruse op og vores sind skifte over i kritik, selvmedlidenhed og/eller bekymringer om fremtiden. Som sneboldseffekten, hvor sindet ruller afsted med vores tanker. Ofte med os selv som det "tynde øl", fremfor modsat, hvor vi selv er mere bevidste og handlingsorienteret om, hvilke tanker der skal have "frit lejde".

Sneboldseffekten gælder i den grad også tanker som vedrører vores arbejde, helbred, økonomi, familie og fremtiden. Som et personligt soundtrack der spiller dagligt uden vi bemærker det, men som umiddelbart er den største kilde til stress. Og selvom vi sagtens kan tænke positive tanker, har sindet desværre en tendens til at fokusere på det negative. En mental arv som går helt tilbage til dengang vores forfædre fokuserede mere på potentielle trusler, som angreb fra rovdyr, end på belønninger som synet af en smuk solnedgang. En ekstrem opmærksomhed på fare, hvilket betyder at at arven fra vores forfædre, er en hjerne som er primet til at fokusere på negative oplevelser, for at sikre overlevelse. 

Meditation er et af de bedste redskaber vi har, til at imødekomme hjernens tendens til negativt fokus, og samtidig fremme de positive oplevelser og intentioner, m.m.

Mindre stress i livet

Mindre stress i livet

Hvis vi ikke får bearbejdet vores stress, kan den på sigt gøre os syge og fremskynde aldring. Flere videnskabelige undersøgelser understøtter, at langvarig stress kan bidrage til bl.a. forhøjet blodtryk, hjertesygdomme, mavesår, angst, kræft, søvnløshed samt en række andre stressrelateret sygdomme. 

I meditation forløser din krop stress, ligesom den har positiv indflydelse på vores indbygget kamp/flugt-respons. Et instinkt som er beregnet til at være en kortsigtet beskyttelsesmekanisme. Men når responsen slår til, er den årsag til en hurtigere hjerterytme, undertrykkelse af vores immunforsvar, reduceret insulinproduktion, forøget frigivelse af stresshormoner, samt en forringet blodtilførsel til vores fordøjelsesorganer. Et primalt “tiltag” som skærper fokus på enten at flygte eller kæmpe.  Heldigvis er det de færreste, som dagligt står over for alvorlige trusler, der kræver at vi skal kæmpe eller flygte. Alligevel er der flere som lever i en langvarig stresstilstand af kamp/ flugt, som bliver genereret af f.eks. kaotisk trafik, kritik, uoverensstemmelser eller dybereliggende traumer som kan trigges når som helst. Overbevisende undersøgelse peger i retning af, at en regelmæssig meditationspraksis kan fremskynde en rolig og afslappet tilstand som påvirker vores kamp/flugt - respons.

Udlev Dit fulde potentiale

Udlev dit fulde potentiale

Videnskabsmænd har i mange år været af den tro, at når vi nåede en vis alder, kunne vores hjerne ikke længere ændre sig. Forskere er nu kommet frem til, at hjernen har plasticitet, som gør den i stand til at vokse nye neuroner og transformere gennem livet. Meditation er et stærkt værktøj til netop at vække nye neurale forbindelser og transformerende områder i hjernen, som gør os i stand til at udnytte hjernens dybeste potentiale til at fokusere, lære og tilpasse os. 

Et studie har vist, at efter blot otte ugers meditation, oplevede studiets deltagere gavnlig vækst i hjerneområderne forbundet med hukommelse, læring, empati, selv-bevidsthed og stressregulering. Ligesom flere af deltagerne meddelte at de oplevede mindre angstfølelse, samtidig med en større indre ro.

Andre forskningsprojekter peger i retning af meditation som et værktøj, der også forbedrer evnen til at fokusere. En værdi der er værd at tage med i en verden der er opadgående i aktiviteter og øvrige distraktioner, som kræver vores opmærksomhed. Afslutningsvis giver det anledning til at pointere, at teenagere og voksne med ADHD, via en undersøgelse udført af UCLA Mindful Awareness Center viste, at disse mennesker ved at udøve forskellige former for meditation i otte uger, oplevede en forbedring af deres koncentrationsevne.

harmoniske Relationer

harmoniske relationer - til os selv og andre

Som mennesker har vi nemmere ved at reagere positivt og bevidst når vi er i balance. Ligesom når vi er i ubalance, ofte reagerer på måder som er uhensigtsmæssige, for både os selv og andre. Meditation dyrker nærvær, samt en ro og medfølelse, som giver os overskud til en oprigtig tilstedeværelse hos andre mennesker. Vi evner at observere situationer og mærke efter når vi bliver trigget, hvorefter vi bevidst vælger en mere hensigtsfuld reaktion. Meditation hjælper os til mere harmoniske relationer, ikke mindst til os selv, hvor vi også imødekommer det såkaldte “pleasergen”, for bedre at kunne sige til og fra i overensstemmelse med vores indre jeg.

Go with the flow & velvære

Go with the flow & velvære

De fleste af de mange tusinde tanker vi har hver dag, er de samme som vi har haft igennem dage, uger, måneder og år. Vores sind har nemlig en tendens til at sidde fast i tankemønstre, som desværre kan hæmme nye ideer. Meditation er redskabet som får dig ud over disse tankevaner og ind i en tilstand af dybere bevidsthed. Din intuition bliver forstærket, og du vil opleve at få nye indsigter og ideer. Nogle har også beskrevet det som en tilstand af at være i “flow”. At opleve synkronicitet i vores oplevelser, eller at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det er her hvor vi ikke længere er styret af vores fortid, frygt eller bekymringer. En tilstand hvor vi ikke skal tvinge ting til at ske, men vide at alt hvad vi skal bruge, kommer naturligt til os.

I meditationens dybe tilstand udløser hjernen neurotransmittere. Alle er de naturlige hjernekemikalier, som er forbundet med forskellige aspekter af lykke:

  • Dopamin; hjernens evne til at opleve følelser af glæde og belønning, samt bevare fokus.
  • Serotonin; beroligende effekt der letter spændinger, øger følelsen af mindre stress, samt følelsen af at være afslappet og fokuseret. Manglende serotonin kan være forbundet med migræne, angst, bipolar, apati, følelse af værdiløshed, samt træthed og søvnløshed.
  • Oxytocin; et lysthormon der skaber følelsen af ro, tilfredshed og sikkerhed. Reducerer angst og frygt. 
  • Endorfiner; et hormon der kan give følelsen af eufori

Neurotransmitterne er kendt for deres relevans for velvære, hvor de bl.a. er med til at formindske følelsen af smerter og bivirkninger fra stress. I meditation frigives de forskellige neurotransmittere samtidig.

Desuden har der der været gode resultater i medicinske forskningsstudier, hvor meditation har været brugt til at lindre depression, angst, PTSD og andre humørrelaterede lidelser. Ligesom det kan gavne mennesker med kroniske smerter.

Lev fra hjertet

Lev fra hjertet

Det er ikke kun fordele for krop og sind som allerede beskrevet, at meditation gør godt for. En af de allerstørste gevinster, er følelsen af indre ro. Når vi mediterer og stilner sindet for aktivitet, rammer vi ophavet for lykke, inspiration, samt følelser som empati og kærlighed. De følelser som let overdøves af hverdagens indre larm, der kræver unødig opmærksomhed i form af bekymringer, vrede og smerte. Med jævnlig meditation, bringer vi roen fra stilheden med os “tilbage”, så vi over tid har nemmere ved at mærke de bløde følelser som taknemmelighed, påskønnelse og kærlighed, samt en dybere bevidsthed om vores egen eksistens.

© Copyright 2023 Kofoedmeditation | CVR. 32403352