Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Betaling

Alle beløb der fremgår på hjemmesiden er angivet i danske kroner (DKK) incl. moms. Priser er ekskl. eventuelle udgifter til transport og leje af lokaler, samt forplejning, med mindre andet er anført.

Alle forløb og oplevelser er til betaling før afvikling af første modul/oplevelse. Kofoedmeditation tager imod betaling via bankoverførsel eller ved  udstedelse af faktura. 

Ved køb af produkter/oplevelser som Kofoedmeditation har udbudt hos tredje-part (eks. billetudbyder), henviser vi til tredje-partens handelsbetingelser omkring betaling. 

betingelser ved aflysning og afbestilling

Ved aflysning i forbindelse med sygdom eller andre særtilfælde, som forhindrer Kofoedmeditation i at afvikle enkelte moduler og/eller hele meditationsforløb, træffes der aftale om nye datoer for afvikling af aflyste. 

I det tilfælde hvor eksterne faktorer har indflydelse på eksempelvis undervisning og afvikling af denne. Vil der om muligt, blive etableret en ordning/omstrukturering, som gør det muligt at gennemføre hele, eller dele af meditationsforløbet.  

Ved Force Majeure lignende forhold vil det ikke være muligt at få kompensation for igangværende meditationsforløb. 

Kofoedmeditation kan til enhver tid ophøre/aflyse forløb med enkelte, eller alle elever. Såfremt vil det resterende beløb svarende til antal moduler blive refunderet. (Hvert modul udgør 25% af den samlede pris).

Hvis du ønsker at afbestille dit meditationsforløb, sker refunderingen efter følgende betingelser: 

  • Afbestilling op til 30 dage før afvikling af Modul 1, refunderes 100% af beløbet
  • Afbestilling mellem 30 dage og 14 dage før afvikling af Modul 1, refunderes 50% af forløbet
  • Afbestilling mindre end 14 dage før afvikling af Modul 1, refunderes 0% af forløbet

Bliver du forhindret i at deltage i et modul som aftalt, skal der gives besked til Kofoedmeditation hurtigst muligt via contact@kofoedmeditation.dk, for afsøgning af nyt mødetidspunkt. Ved gentagne aflysninger og udeblivelser, udgår muligheden for aftale om ny tid, og eventuelle moduler går tabt. Der ydes ikke refundering af tab jævnfør ovenstående.

Kofoedmeditation forbeholder sig yderligere ret til at annullere ordrer, som følge af trykfejl, tekniske problemer og/eller lignende situationer. Ligesom Kofoedmeditation tager forbehold for taste- og prisfejl, samt moms- og afgiftsændringer.

Klagemuligheder

Du er velkommen til at sende en mail til contact@kofoedmeditation.dk, hvis du har spørgsmål eller vil indgive en klage.  Såfremt du har en klage, og det ikke er muligt for os at finde en fælles løsning, vil du kunne benytte en af følgende muligheder for at klage:

  • Center for klageløsning, via klageportal v. Nævnenes Hus. Toldboden 2, 8800 Viborg.
  • Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageportal. 

Ved indgivelse af klage, bedes du oplyse/anvende vores mail contact@kofoedmeditation.dk.

© Copyright 2023 Kofoedmeditation | CVR. 32403352